Marketing กับ Branding ทำอันไหนก่อนดี

เขียนโดย

เผยแพร่เมื่อ

เมื่อเริ่มทำธุรกิจ นักธุรกิจมือใหม่จะต้องเตรียมพร้อมด้านทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการบริหารจัดการ การขาย ด้านการตลาด ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในระยะยาว  แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะยังสงสัยและสับสันกันอยู่ว่าระหว่าง Marketing กับ  Branding ควรทำอะไรก่อน สิ่งไหนสำคัญกว่ากัน ในบทความนี้จะพามาพูดถึงประเด็นนี้กัน

Marketing กับ  Branding คืออะไร ต่างกันยังไง

Marketing และ Branding เป็นสองแนวคิดที่มีความสำคัญต่อธุรกิจทุกประเภท แต่ทั้งสองแนวคิดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

Marketing คือ กระบวนการวางแผน การนำไปใช้ และการควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ การกำหนดราคา การกระจาย และการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด

Branding คือ กระบวนการสร้างและจัดการภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) เพื่อให้แบรนด์มีความแตกต่างและโดดเด่นกว่าคู่แข่ง

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Marketing และ Branding สรุปได้ดังนี้

  • จุดมุ่งหมาย

Marketing มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นยอดขายและสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์

Branding มุ่งเน้นไปที่การสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์

  • เป้าหมาย

Marketing มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์เชิงปริมาณ เช่น ยอดขาย ปริมาณการเข้าถึง เป็นต้น 

Branding มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า เป็นต้น

  • เครื่องมือ

Marketing ใช้เครื่องมือทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย เป็นต้น

Branding ใช้เครื่องมือการสร้างแบรนด์ เช่น โลโก้ สัญลักษณ์ อัตลักษณ์แบรนด์ เป็นต้น

ระหว่าง Marketing VS Branding ควรทำสิ่งไหนก่อน

Marketing กับ Branding ทำอันไหนก่อนดี

การทำการตลาดและการสร้างแบรนด์เป็นสองแนวคิดที่มีความสำคัญต่อธุรกิจทุกประเภท แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือต้องรู้ว่าสิ่งใดควรทำก่อน โดยทั่วไปแล้ว การสร้างแบรนด์ควรทำก่อนการทำการตลาด เพราะการสร้างแบรนด์จะช่วยกำหนดตัวตนของแบรนด์และสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า ในขณะที่การทำการตลาดจะช่วยสื่อสารถึงคุณค่าของแบรนด์และกระตุ้นยอดขาย

การสร้างแบรนด์เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและต้องใช้ความพยายามอย่างมาก จำเป็นต้องมีการกำหนดจุดยืนของแบรนด์ คุณค่าของแบรนด์ และบุคลิกภาพของแบรนด์ เมื่อแบรนด์มีความชัดเจนและโดดเด่นแล้ว การทำการตลาดจึงสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถสื่อสารถึงคุณค่าของแบรนด์ได้อย่างตรงจุดและสร้างการรับรู้ในวงกว้าง

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบางประการ การทำการตลาดอาจจำเป็นต้องทำก่อนการสร้างแบรนด์ เช่น ในกรณีที่ธุรกิจมีสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ที่ต้องการเปิดตัวอย่างรวดเร็ว ในกรณีนี้ การทำการตลาดเพื่อสร้างความรับรู้ถึงสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ อาจเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการสร้างแบรนด์ ซึ่งสามารถค่อย ๆ ทำทีหลังได้

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดควรทำก่อน ให้พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

  • ระยะของธุรกิจ : หากธุรกิจเพิ่งเริ่มต้น ควรให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ก่อน เพื่อกำหนดตัวตนและสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า
  • ประเภทของธุรกิจ : ธุรกิจบางประเภทจำเป็นต้องสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งก่อนการทำการตลาด เช่น ธุรกิจแฟชั่น ธุรกิจความงาม ธุรกิจบริการ เป็นต้น
  • เป้าหมายทางการตลาด : หากเป้าหมายทางการตลาดมุ่งเน้นไปที่การสร้างความรับรู้หรือสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ การทำการตลาดอาจจำเป็นต้องทำก่อน
  • งบประมาณ : หากงบประมาณในการทำการตลาดมีจำกัด การสร้างแบรนด์อาจจำเป็นต้องทำก่อน เพื่อให้สามารถสื่อสารถึงคุณค่าของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสรุปแล้ว จะให้พูดว่าระหว่าง Marketing VS Branding ทำอะไรก่อนนั้น คงไม่มีคำตอบที่ตายตัว  และไม่มีผิดมีถูก ดังนั้น นักธุรกิจหรือ Startup ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจว่าสิ่งใดควรทำก่อน

เมื่อสามารถตอบคำถามให้ธุรกิจของตนเองได้แล้ว สิ่งที่ควรทำต่อไปคือการลงมือทำ ซึ่งควรจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการดูแลทั้ง Marketing และ Branding ทาง Escendex เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลทั้งการตลาดและการสร้างแบรนด์ของคุณ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
E-mail: contact@escendex.com
Blockdit: https://www.blockdit.com/escendex
Facebook: https://www.facebook.com/EscendeX
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/escendex
Medium: https://medium.com/@escendex

แชร์

แชร์

Read & follow me /

บทความน่าติดตาม .

CTA เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งบนเว็บไซต์ เทคนิคสร้าง CTA ที่ดีสามารถช่วยเพิ่ม Conversion Rate หรืออัตราการแปลงผู้ใช้ให้เป็นลูกค้าได้อย่างมาก ในบทความนี้จะพามารู้จักกับ CTA ที่ดี พร้อม 4 เทคนิคสร้าง CTA อย่างไรให้เตะตา
Bard เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่พัฒนาโดย Google AI LLM เป็นประเภทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อความและโค้ด สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถสร้างข้อความ แปลภาษา เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ และตอบคำถามของคุณได้อย่างมีข้อมูล
การเขียนคอนเทนต์ เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่มีประโยชน์และน่าสนใจเกี่ยวกับข้อมูลที่สอดคล้องกับธุรกิจ รวมไปถึงการให้ข้อมูลสินค้าและบริการของธุรกิจของคุณ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและทำให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจได้ง่ายมากขึ้น
การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รักและเป็นที่จดจำจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมักจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าได้ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความภักดีและเลือกที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากแบรนด์นั้นซ้ำๆ
เริ่มปี 2024 กันแล้ว มาติดตามแนวโน้มการตลาดผ่านเนื้อหากันดีกว่า การก้าวนำหน้าอยู่เสมอ คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ด้านเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและสร้างผลกระทบที่ชัดเจนได้
โลกออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นตัวกำหนดวิธีที่ผู้คนใช้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ดังนั้นการนำเสนอ UX สำหรับ E-Commerceที่ดีที่สุดก็เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ในปี 2023 การมีเว็บไซต์ที่ราบรื่นและเป็นมิตรกับนักช้อป สามารถสร้างความสำเร็จให้ร้านค้าของคุณได้ ในบล็อกนี้ เราจะมาพูดถึง UX สำหรับ E-Commerce และแนวทางปฏิบัติ 15 ประการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพร้านค้าออนไลน์ของคุณ

เราพร้อมบริการเพื่อให้ธุรกิจของคุณ
เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ