แนะนำ Bard ผู้ช่วยใหม่จาก Google 2024 

เขียนโดย

เผยแพร่เมื่อ

Bard คืออะไร 

 • การศึกษา: Bard สามารถใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกระดับการศึกษา
 • ธุรกิจ/การตลาด: Bard สามารถใช้ในการสร้างเนื้อหา แปลภาษา และตอบคำถามลูกค้า
 • บันเทิง: Bard สามารถใช้ในการเขียนเรื่องราว บทกวี และบทเพลง

Bard เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่พัฒนาโดย Google AI LLM เป็นประเภทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อความและโค้ด สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถสร้างข้อความ แปลภาษา เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ และตอบคำถามของคุณได้อย่างมีข้อมูล

Bard เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2023 โดย Google AI ในช่วงแรก Bard เปิดให้ใช้งานเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเท่านั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2023 Google ได้เปิดให้ใช้งาน Bard ในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก

Bard ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลข้อความและโค้ดมากกว่า 1.56 ล้านล้านพารามิเตอร์ สิ่งนี้ทำให้เป็น LLM ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความสามารถในการเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลจำนวนมากช่วยให้ Bard สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากมาย เช่น

 • แปลภาษา
 • เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เช่น บทกวี โค้ด สคริปต์ ชิ้นดนตรี อีเมล จดหมาย ฯลฯ
 • สร้างเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์
 • ตอบคำถามของคุณได้ โดยมีข้อมูลอ้างอิง และรูปภาพประกอบ แม้ว่าคำถามนั้นจะเปิดกว้าง ท้าทาย หรือแปลกก็ตาม

Bard สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น

 • การศึกษา: Bard สามารถใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกระดับการศึกษา
 • ธุรกิจ/การตลาด: Bard สามารถใช้ในการสร้างเนื้อหา แปลภาษา และตอบคำถามลูกค้า
 • บันเทิง: Bard สามารถใช้ในการเขียนเรื่องราว บทกวี และบทเพลง

วิธีการใช้งาน Bard นั้นค่อนข้างง่าย เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่เว็บไซต์ https://bard.google.com/
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ
 3. พิมพ์คำถามหรือข้อความที่คุณต้องการให้ Bard ดำเนินการลงในกล่องข้อความ
 4. คลิกปุ่ม “ส่ง”

Bard จะประมวลผลข้อความของคุณและส่งกลับคำตอบหรือผลลัพธ์ที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากคุณถาม Bard ว่า “เมืองหลวงของประเทศไทยคืออะไร” Bard จะตอบว่า “กรุงเทพมหานคร”

ตัวอย่างวิธีการใช้งาน Bard

 • แปลภาษา

Bard ช่วยแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ไหม

Bard จะตอบว่า ได้สิครับ ยกตัวอย่างเช่น “Hello” แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “สวัสดี”

 • เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์

Bard ช่วยเขียนบทกวีเกี่ยวกับความรักได้ไหม

Bard จะตอบว่า ได้สิครับ บทกวีเกี่ยวกับความรักมีอยู่มากมาย 

ตัวอย่างเช่น

รักคืออะไร

รักคือความรู้สึกที่มีต่อใครสักคน 

รักคือความผูกพันและความห่วงใย 

รักคือความสุขและความทุกข์ 

รักคือชีวิต

Bard ยังสามารถทำงานที่ซับซ้อนกว่านั้นได้ เช่น เขียนโค้ด สร้างสคริปต์ หรือเขียนอีเมล เพียงให้คำแนะนำที่ชัดเจนและ Bard จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปฏิบัติตาม

ในแง่ของการใช้งาน Bard ถือว่ามีฟังก์ชั่นที่คล้ายกับ Chat GPT จาก Open AI แต่มีข้อมูลที่อัปเดตมากกว่าจากระบบเก็บข้อมูลของ Google โดยตรง ทำให้คนหันมาใช้ Bard กันมากขึ้น ที่น่าสนใจกว่านั้น Bard อาจเข้ามาแทนที่ Chat GPT ได้ไม่ยากนัก ดังนั้นในข้อหัวต่อไปนี้ จะพูดถึงความแตกต่างระหว่าง Bard และ Chat GPT รวมถึง ข้อดี ข้อเสียของแต่ละตัวด้วย

Bard และ Chat GPT ต่างกันยังไง

Bard ถือเป็นตัวช่วยใหม่ที่น่าสนใจมาก เนื่องจากเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เหมือนกัน สามารถสามารถสร้างข้อความ แปลภาษา เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ และตอบคำถามได้เหมือนกัน ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบ Bard และ Chat GPT ในด้านต่างๆ ได้แก่

 • ขนาดและชุดข้อมูล
 • ความสามารถในการสร้างข้อความ
 • ความสามารถในการแปลภาษา
 • ความสามารถในการตอบคำถาม

ขนาดและชุดข้อมูล

Bard ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลข้อความและโค้ดมากกว่า 1.56 ล้านล้านพารามิเตอร์ สิ่งนี้ทำให้เป็น LLM ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในขณะที่ Chat GPT ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลข้อความและโค้ดมากกว่า 1.37 ล้านล้านพารามิเตอร์

ขนาดของชุดข้อมูลและจำนวนพารามิเตอร์ที่ใช้ในการฝึกฝน เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถของโมเดลภาษา โดยทั่วไปแล้ว โมเดลที่มีขนาดและจำนวนพารามิเตอร์มากขึ้น จะมีความสามารถในการเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลได้ดีกว่า ส่งผลให้สามารถสร้างข้อความที่มีคุณภาพสูงขึ้น แปลภาษาได้แม่นยำยิ่งขึ้น และตอบคำถามได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า Bard มีขนาดใหญ่กว่าและได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่า Chat GPT ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า Bard จะมีความสามารถเหนือกว่า Chat GPT ในด้านการสร้างสรรค์ข้อความ การแปลภาษา และการตอบคำถาม

ความสามารถในการสร้างข้อความ

Bard และ Chat GPT ต่างก็สามารถสร้างข้อความในรูปแบบต่างๆ เช่น บทกวี โค้ด สคริปต์ ชิ้นดนตรี อีเมล จดหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Bard ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลข้อความและโค้ดที่หลากหลายกว่า Chat GPT ส่งผลให้ Bard สามารถสร้างสรรค์ข้อความที่มีคุณภาพสูงขึ้นและครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลายกว่า

ตัวอย่างเช่น หากขอให้ Bard เขียนบทกวีเกี่ยวกับความรัก Bard สามารถสร้างบทกวีที่ไพเราะและมีความหมายมากกว่าบทกวีที่ Chat GPT สร้าง

ความสามารถในการแปลภาษา

Bard และ Chat GPT ต่างก็สามารถสร้างการแปลภาษาที่แม่นยำ อย่างไรก็ตาม Bard ได้รับการอัปเดตชุดข้อมูลล่าสุด ในขณะที่ Chat GPT ได้รับการอัปเดตชุดข้อมูลจนถึงปี 2021 ส่งผลให้ Bard สามารถแปลภาษาได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากขอให้ Bard แปลประโยคภาษาอังกฤษ “I love you” เป็นภาษาไทย Bard จะแปลได้ว่า “ฉันรักคุณ” ในขณะที่ Chat GPT อาจแปลได้ว่า “ฉันชอบคุณ”

ความสามารถในการตอบคำถาม

Bard และ Chat GPT ต่างก็สามารถสร้างคำตอบที่ครอบคลุมและให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม Bard ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลข้อความและโค้ดที่หลากหลายกว่า Chat GPT ส่งผลให้ Bard สามารถตอบคำถามที่เปิดกว้าง ท้าทาย หรือแปลกได้ดีกว่า

ตัวอย่างเช่น หากขอให้ Bard ตอบคำถามว่า “ชีวิตคืออะไร” Bard สามารถสร้างคำตอบที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย ในขณะที่ Chat GPT อาจให้คำตอบที่คลุมเครือหรือไม่ตรงประเด็น

ข้อดีและข้อเสีย

Bard

 • ข้อดี:
  • ขนาดและจำนวนพารามิเตอร์ที่ใหญ่กว่า ทำให้สามารถสร้างข้อความที่มีคุณภาพสูงขึ้น แปลภาษาได้แม่นยำยิ่งขึ้น และตอบคำถามได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
  • ได้รับการอัปเดตชุดข้อมูลล่าสุด ทำให้สามารถแปลภาษาได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
 • ข้อเสีย:
  • ยังเป็นโมเดลที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จึงอาจมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง

Chat GPT

 • ข้อดี:
  • ใช้งานได้ง่ายกว่า Bard
 • ข้อเสีย:
  • ขนาดและจำนวนพารามิเตอร์ที่น้อยกว่า Bard จึงอาจไม่สามารถสร้างข้อความที่มีคุณภาพสูงเท่า Bard
  • ชุดข้อมูลที่ใช้ยังไม่ได้รับการอัปเดต ทำให้อาจแปลภาษาได้ไม่แม่นยำเท่า Bard

Bard และ Chat GPT เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม Bard มีข้อได้เปรียบเหนือ Chat GPT ในหลายด้าน เช่น ขนาดและจำนวนพารามิเตอร์ที่ใหญ่กว่า ได้รับการอัปเดตชุดข้อมูลล่าสุด และสามารถสร้างสรรค์ข้อความที่มีคุณภาพสูงขึ้น แปลภาษาได้แม่นยำยิ่งขึ้น และตอบคำถามได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม Bard ยังเป็นโมเดลที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จึงอาจมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง ดังนั้นจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

สำหรับ Bard Advanced คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 โดยฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่คาดว่าจะมี ได้แก่

 • โมเดล Gemini Ultra ระดับสูงสุดที่มีทักษะทางคณิตศาสตร์และการให้เหตุผลขั้นสูง
 • ฟีเจอร์ Motoko ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบแชตบอทในแบบฉบับของตัวเองได้
 • ฟีเจอร์ Power up หรือการใช้ AI เพื่อปรับปรุง Prompt ของผู้ใช้งาน
 • ฟีเจอร์ Gallery สำหรับดูหัวข้อต่าง ๆ บน Bard
 • ฟีเจอร์ Tasks สำหรับติดตามว่า Bard กำลังทำอะไรอยู่

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจาก Google เกี่ยวกับวันเปิดตัว Bard Advanced ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอาจมีการเลื่อนวันเปิดตัวออกไปก็ได้

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
E-mail: contact@escendex.com
Blockdit: https://www.blockdit.com/escendex
Facebook: https://www.facebook.com/EscendeX
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/escendex
Medium: https://medium.com/@escendex

แชร์

แชร์

Read & follow me /

บทความน่าติดตาม .

CTA เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งบนเว็บไซต์ เทคนิคสร้าง CTA ที่ดีสามารถช่วยเพิ่ม Conversion Rate หรืออัตราการแปลงผู้ใช้ให้เป็นลูกค้าได้อย่างมาก ในบทความนี้จะพามารู้จักกับ CTA ที่ดี พร้อม 4 เทคนิคสร้าง CTA อย่างไรให้เตะตา
เมื่อเริ่มทำธุรกิจ นักธุรกิจมือใหม่จะต้องเตรียมพร้อมด้านทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการบริหารจัดการ การขาย ด้านการตลาด ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในระยะยาว แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะยังสงสัยและสับสันกันอยู่ว่าระหว่าง Marketing กับ Branding ควรทำอะไรก่อน สิ่งไหนสำคัญกว่ากัน ในบทความนี้จะพามาพูดถึงประเด็นนี้กัน
การเขียนคอนเทนต์ เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่มีประโยชน์และน่าสนใจเกี่ยวกับข้อมูลที่สอดคล้องกับธุรกิจ รวมไปถึงการให้ข้อมูลสินค้าและบริการของธุรกิจของคุณ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและทำให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจได้ง่ายมากขึ้น
การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รักและเป็นที่จดจำจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมักจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าได้ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความภักดีและเลือกที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากแบรนด์นั้นซ้ำๆ
เริ่มปี 2024 กันแล้ว มาติดตามแนวโน้มการตลาดผ่านเนื้อหากันดีกว่า การก้าวนำหน้าอยู่เสมอ คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ด้านเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและสร้างผลกระทบที่ชัดเจนได้
โลกออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นตัวกำหนดวิธีที่ผู้คนใช้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ดังนั้นการนำเสนอ UX สำหรับ E-Commerceที่ดีที่สุดก็เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ในปี 2023 การมีเว็บไซต์ที่ราบรื่นและเป็นมิตรกับนักช้อป สามารถสร้างความสำเร็จให้ร้านค้าของคุณได้ ในบล็อกนี้ เราจะมาพูดถึง UX สำหรับ E-Commerce และแนวทางปฏิบัติ 15 ประการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพร้านค้าออนไลน์ของคุณ

เราพร้อมบริการเพื่อให้ธุรกิจของคุณ
เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ