Digital Transformation คืออะไร? สายธุรกิจควรอ่าน

Digital-Transformation-คืออะไร

เขียนโดย

หมวดหมู่

เผยแพร่เมื่อ

Digital Transformation คืออะไร? สายธุรกิจควรอ่าน

ปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของสังคมและธุรกิจ  การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลไม่เพียงเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด้วย การนำ Digital Transformation ไปใช้ในธุรกิจ

จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพาร์ทเนอร์ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากไม่เข้าใจถึงการปรับตัวการปรับตัวในยุคดิจิทัล อาจจะทำให้ธุรกิจต้องหยุดลงได้ ดังนั้นวันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจเรื่อง Digital Transformation กัน

Digital Transformation คืออะไร?

“Digital Transformation” คือ การนำเทคโนโลยีสู่ธุรกิจ  การใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลง คิดค้น หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆในการทำงาน พูดง่ายๆ Digital Transformation คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ตั้งแต่เวิร์กโฟลว์ ชุดทักษะของพนักงาน ผังองค์กร ไปจนถึงวิธีการดำเนินการและส่งมอบงานให้กับลูกค้า เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง 

ตัวอย่างเช่น  

  • เราอาจพัฒนาระบบการออกตั๋วออนไลน์ใหม่สำหรับลูกค้า แทนการเดินเข้าไปจองตั๋วหน้าเค้าเตอร์เพื่อความสะดวกสบายในการใช้บริการ นี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงแค่รูปแบบการให้บริการ แต่เป็นการนำเสนอบริการดิจิทัลใหม่ที่แทนที่บริการแบบเดิม  
  • การใช้ AI ตรวจสอบและแก้ไขคำผิดในงานเอกสาร  การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจค้าปลีก ให้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินและคืนสินค้าได้เมื่อสินค้าเสียหาย โดยโซลูชันดิจิทัลดังกล่าวจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใหม่อีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่รวดเร็ว หลายๆธุรกิจ จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับกลไกตลาดที่เปลี่ยนแปลง เพื่อไม่ให้ธุรกิจล้าหลัง อย่างในกรณีของ 

Netflix  ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีกับบริการดูหนังแบบสตรีมมิ่ง ทำให้ได้รับการสนใจจนได้ผลกำไรสูง ส่งผลกระทบให้ธุรกิจร้านเช่าวิดีโอยักษ์ใหญ่ Blockbuster LLC ขายยอดลดลงอย่างต่อเนื่อง  

บริษัท Amazon ที่ใช้เทคโนโลยีปรับจากร้านหนังสือออนไลน์สู่การค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ระดับโลกและยังสร้างนิยามธุรกิจแบบใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการค้าปลีกได้อีกด้วย ดังนั้น จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การนำ Digital Transformation ไปใช้ในธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆ

ธุรกิจแบบไหนควรทำ Digital Transformation ?

ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ธุรกิจใหญ่ ก็ทำ Digital Transformation ได้ทั้งนั้น เมื่อมีความสนใจในการทำ Digital Transformation สิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาเพื่อให้เกิดการแปลงเป็นดิจิทัล มีดังต่อไปนี้

  1. ประสบการณ์ของลูกค้า

ถือเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดสำหรับการทำ Digital Transformation การทำความเข้าใจความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้สื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย จะช่วยให้เข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้า ไปสู่ปรับปรุงการซื้อหรือใช้บริการลูกค้ารวมถึงประสบการณ์การขาย

2. การดำเนินงาน

การดำเนินงานจะต้องคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและต้องคำนึงถึงการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆด้วย

3. รูปแบบธุรกิจ

  • ผู้ให้บริการ: ควรใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในตลาด โดยการนำเสนอบริการดิจิทัลให้กับลูกค้า ซึ่งควรทำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลก่อนที่จะสามารถจัดหาและสร้างรายได้ได้
  • ผู้ประกอบการ: ควรใช้ระบบไอทีแบบไฮบริด หรือ แอปพลิเคชันแบบกระจาย โดยใช้ระบบคลาวด์สาธารณะที่มีเครือข่ายแบนด์วิธและความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูลภายในคลาวด์ แนวคิดนี้ช่วยให้องค์กรสามารถกระจายงานให้กับคลาวด์สาธารณะและส่วนตัวได้อย่างมีความคล่องตัว และต้องการโซลูชันอัจฉริยะที่มีระบบข่าวกรองด้านความปลอดภัย 

เมื่อทราบถึงกุญแจสำคัญในการทำให้เกิดการความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจแล้ว การตั้งเป้าหมายของ Digital Transformation ช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้นได้ดีขึ้น 

เป้าหมายของ Digital Transformation 

มีดังต่อไปนี้:

  • เพิ่มความเร็วสู่ตลาดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
  • เพิ่มการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย เพื่อคาดการณ์และปรับแต่งผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น 
  • ปรับปรุงการบริการลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ใช้งานง่ายและมีส่วนร่วมมากขึ้น

Digital Transformation มีประโยชน์อย่างไรสำหรับบริษัทต่างๆ

1.คาดเดาความต้องการของลูกค้า

ในโลกดิจิทัลและโลกที่มีการแข่งขันสูง การบริโภคและพฤติกรรมของลูกค้าก็เป็นดิจิทัลเช่นกัน ด้วยเหตุผลนี้ ลูกค้าจึงคาดหวังว่าจะได้รับบริการแบบออนดีมานด์ (On-Demand) ที่ตรงกับความคาดหวังของตน การคาดเดารูปแบบความต้องการการบริโภค ถือเป็นสิ่งจำเป็นในแง่ของการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดใช้กับธุรกิจดิจิทัล

2.ปรับปรุงประสิทธิภาพและการผลิต

การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกันของพนักงานในบริษัท สามารสร้างการปรับปรุงการประสานงานและการสื่อสารระหว่างทีมต่างๆ นอกจากนี้ ยังทำให้การทำงานราบรื่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง การใช้ระบบอัตโนมัติ ช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของมนุษย์ และลดเวลาของแต่ละงานได้อย่างมาก อีกทั้งยังสามารถลดความเหนื่อนหน่ายจากภาระงานได้ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ลดต้นทุน

การนำระบบอัตโนมัติ AI และการวิเคราะห์ข้อมูล มาใช้ในขั้นตอนการผลิต สามารถลดต้นทุนจากการทำงานผิดพลาดและลดจำนวนแรงงานที่จำเป็น หรือแม้แต่การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการฝึกอบรมพนักงาน ก็ลดงบประมาณในการเช่าสถานที่ได้อย่างมาก

4.เพิ่มรายได้ด้วยนวัตกรรม

เทคโนโลยีใหม่ๆ เอื้อต่อรูปแบบธุรกิจใหม่ กล่าวคือ นวัฒกรรมใหม่ๆสามารถตอบโจทย์ความต้องการใหม่ของผู้คนได้ ทำให้ได้รับความสนใจและสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีโมเดลธุรกิจดิจิทัลมากมาย รวมถึง Free-Model (สนับสนุนโฆษณา), Freemium Model, On-Demand Model, eCommerce Model และอื่นๆ

Digital Transformation มีประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจ เป็นการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงที่สำคัญในด้านประสิทธิภาพ การลดต้นทุน และการสร้างรายได้ใหม่ ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยในกระบวนการธุรกิจและการบริหารองค์กร

เมื่อต้องปรับปรุงและปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล เพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดเดียวกันได้ แต่กระบวนการ Digital Transformation นั้นอาจยุ่งยากเกินไป EscendeX มีมืออาชีพด้านเทคโนโลยีพร้อมให้คำปรึกษา

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
Email: contact@escendex.com
Facebook: https://www.facebook.com/EscendeX

แชร์

แชร์

Read & follow me /

บทความน่าติดตาม .

CTA เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งบนเว็บไซต์ เทคนิคสร้าง CTA ที่ดีสามารถช่วยเพิ่ม Conversion Rate หรืออัตราการแปลงผู้ใช้ให้เป็นลูกค้าได้อย่างมาก ในบทความนี้จะพามารู้จักกับ CTA ที่ดี พร้อม 4 เทคนิคสร้าง CTA อย่างไรให้เตะตา
Bard เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่พัฒนาโดย Google AI LLM เป็นประเภทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อความและโค้ด สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถสร้างข้อความ แปลภาษา เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ และตอบคำถามของคุณได้อย่างมีข้อมูล
เมื่อเริ่มทำธุรกิจ นักธุรกิจมือใหม่จะต้องเตรียมพร้อมด้านทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการบริหารจัดการ การขาย ด้านการตลาด ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในระยะยาว แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะยังสงสัยและสับสันกันอยู่ว่าระหว่าง Marketing กับ Branding ควรทำอะไรก่อน สิ่งไหนสำคัญกว่ากัน ในบทความนี้จะพามาพูดถึงประเด็นนี้กัน
การเขียนคอนเทนต์ เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่มีประโยชน์และน่าสนใจเกี่ยวกับข้อมูลที่สอดคล้องกับธุรกิจ รวมไปถึงการให้ข้อมูลสินค้าและบริการของธุรกิจของคุณ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและทำให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจได้ง่ายมากขึ้น
การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รักและเป็นที่จดจำจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมักจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าได้ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความภักดีและเลือกที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากแบรนด์นั้นซ้ำๆ
เริ่มปี 2024 กันแล้ว มาติดตามแนวโน้มการตลาดผ่านเนื้อหากันดีกว่า การก้าวนำหน้าอยู่เสมอ คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ด้านเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและสร้างผลกระทบที่ชัดเจนได้

เราพร้อมบริการเพื่อให้ธุรกิจของคุณ
เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ